Informace o souborech cookie

Webové stránky využívají soubory cookies. Používáním této webové stránky a potvrzením souhlasu s těmito zásadami dáváte svolení stránce Honzanyms.cz používat soubory cookies v souladu s podmínkami těchto zásad.

Soubory cookie jsou soubory, které webové servery odesílají do webových prohlížečů, a které jsou poté v prohlížečích uloženy.

Informace jsou následně odeslány zpět na server vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá některou stránku. Webový server může touto cestou rozpoznat konkrétní webové prohlížeče a sledovat je.

Existují dvě základní dělení souborů cookie: s platností po dobu relace a trvalé:

 • Soubory cookie platné po dobu relace se z počítače odstraní ihned po zavření prohlížeče.
 • Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v počítači až do jejich odstranění nebo do ukončení jejich platnosti.

Soubory cookie

Stránky Honzanyms.cz využívá na této webové stránce soubory cookie z následujících důvodů:

 • ke sběru dat o uživateli skrze nástroj Google Analytics,
 • ke vhodnému zpřístupnění obsahu ve službě Facebook,
 • ke vhodnému zpřístupnění obsahu ve službě Instagram,
 • pro zobrazení doporučení uživatelům, kteří již web dříve navštívili,
 • k určení totožnosti uživatele v případě jeho přihlášení (anonymní uživatelé tyto soubory cookie neobdrží),
 • k zachování uživatelova seznamu položek ke srovnání i do další relace,
Stránky Honzanyms.cz využívají současně i nástroj AdWords umožňující sledování konverzí a retargeting. Jedná se o soubory cookie třetí strany s životností 90 dnů nebo 2 roky.
 

Soubory cookie společnosti Google

Stránky Honzanyms.cz využívá nástroj Google Analytics, s jehož pomocí analyzuje používání této webové stránky. Google Analytics vytváří statické i jiné informace o používání webové stránky. K tomu využívá soubory cookies uložené v počítačích uživatelů. Vytvořené údaje o naší webové stránce se používají k tvorbě hlášení o používání webové stránky. Funkce souborů cookie společnosti Google jsou ve zkratce následující:

 • určení domény, která se bude hodnotit,
 • rozlišení jedinečných uživatelů,
 • zapamatování počtu a času předchozích návštěv,
 • zapamatování informací o zdroji komunikace,
 • určení začátku a konce relace,
 • zapamatování hodnot vlastních proměnných na úrovni návštěvníka.

Společnost Google ponechá tyto informace uložené po dobu od 30 minut po 2 roky, a to v závislosti na typu souboru cookie. Zásady ochrany osobních údajů pro společnost Google naleznete na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html

Zamítnutí souborů cookie

Většina prohlížečů umožňuje přijímání souborů cookies zamítnout. 

Chcete změnit cookies? Změna cookies

V prohlížeči Internet Explorer můžete zamítnout všechny soubory cookies kliknutím na možnosti Nástroje-> Možnosti Internetu -> Osobní údaje a nastavením úrovně „Nejvyšší“ pomocí dostupného posuvníku. 
V prohlížeči Firefox můžete upravit nastavení souborů cookies kliknutím na možnosti Nástroje -> Možnosti -> Ochrana soukromí.
V prohlížeči Safari můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na možnosti Předvolby -> Osobní údaje.
V prohlížeči Chrome můžete upravit nastavení souborů cookie kliknutím na možnosti Nastavení -> Ochrana soukromí.

Zablokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na používání některých webových stránek.